Vítame Vás!
srdečne Vás vítame na
webových stránkach
firmy Štrkopiesky
Batizovce
  

ŠTRKOPIESKY 

Batizovce

   Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
059 35 Batizovce 674

spoločnosť zapísaná v OR
Okresný súd Prešov, odd.
sro, číslo vložky 2375/P


 

Nerastné suroviny sú súčasťou prírodných zdrojov. Je to nerovnomerne rozložená koncentrácia určitých prvkov a zlúčenín, ktoré vznikli počas dlhého geologického vývoja. Väčšinu nerastov človek využíva v priemysle a preto sú nevyhnutné pre bezproblémový chod a rozvoj hospodárskeho života. Piesok a štrk vznikajú zvetrávaním skál. Mráz a topenie rozrušujú horniny. Počas ľadovej doby boli Alpy pokryté ľadovcami. Pri roztápaní ľadovcov a ich následnom odvodňovaní, bol štrk a piesok transportovaný, zmenšovaný, zaokrúhľovaný a konečne uskladňovaný. Kvalitatívne najcennejšie a množstvom postačujúce významné ložiská boli vytvorené počas ľadovej doby. Štrk, ktorý sa získava na pevnine, mori, rieke alebo pri podzemných prameňoch (vodách) sa premyje a v normových veľkostiach presúva.

 

 

 

 

 

 

 
© 2018 Štrkopiesky Batizovce
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.